Twoje Konto
Zarejestruj  |  Zaloguj
Newsletter ? Zapisz się do Newslettera, aby otrzymywać od nas informacje o nowych produktach i promocjach na Twój adres e-mail
  
zapisz!
Strona Główna »Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Touch-system

Informacje o firmie:

1. Sklep internetowy Touch-system działający pod adresem: www.touch-system.pl prowadzony jest przez ENTERGLOBAL Sp. z o.o. , z siedzibą w Gliwicach, przy ul Olchowej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 0000309779, o nr NIP 6312561645, REGON 240917468, email: admin@enterglobal.net
2. telefon +48 604 610 616.

Regulamin zakupów:

1.1 Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży przez ENTERGLOBAL Sp. z o.o..

1.2 Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

1.3 Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

1.4 Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane za zgodą Zamawiającego, wyrażaną w momencie składania zamówienia. ENTERGLOBAL Sp.z o.o. wykorzystuje dane osobowe Zamawiającego za jego zgodą, w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, bądź w celach marketingowych (newsletter) po potwierdzeniu przez zamawiającego chęci otrzymywania materiałów promocyjnych od ENTERGLOBAL Sp.z o.o.. Spółka nie udostępnia danych osobowych Zamawiających osobom trzecim. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych, przechowywanych przez ENTERGLOBAL Sp.z o.o., poprawiana swoich danych, jak również usunięcia swoich danych ze zbioru prowadzonego przez ENTERGLOBAL Sp.z o.o..
1.5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.touch-system.pl , wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
Przyjęcie przez sklep internetowy k
ażdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu. 1.6 Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia za pomoca wiadomości o wysyłce zamówienia, przesłanego przez dział obsługi sklepu internetowego ENTERGLOBAL Sp.z o.o.

1.7. Potwierdzając złożenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

1.8. Sklep internetowy Touch-system przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

1.9. ENTERGLOBAL Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

1.10. Ceny podawane w sklepie internetowym Touch-system są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) netto i do nich doliczony zostanie podatek VAT. Dla klientów zagranicznych ceny moga być wyrażane w walutach obcych np.euro (EUR) po wybraniu na stronie www.touch-system.pl odpowiedniej waluty.
Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki, który naliczany jest osobno zgodnie z tabelą opłat wyświetlaną każdorazowo w podsumowaniu zamówienia. Touch-system zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

1.11. Spółka ENTERGLOBAL Sp.z o.o. prowadząca sklep internetowy Touch-system, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

1.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. Prawdopodobny czas realizacji zamówienia jest podawany przez sklep w momencie składania zamówienia, maksymalnie trwa do 30 dni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

2.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru: a. odbiór osobisty w siedziebie firmy ENTERGLOBAL Sp.z o.o. w Gliwicach, przy ul. Olchowej 15
b. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej
c. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (UPS, DPD)

2.3. ENTERGLOBAL Sp.z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 4 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.touch-system.pl

2.4. Rozpatrzenie przez ENTERGLOBAL Sp.z o.o. złożonego zamówienia polega na:
- sprawdzeniu przez ENTERGLOBAL Sp.z o.o. kompletności wysłanych danych,
- skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

2.5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Zamawiający ma do wyboru nastepujące formy płatności: przelew, płatnośc przy odbiorze. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek ENTERGLOBAL Sp.z o.o. wpłyną odpowiednie środki. Po przekazaniu przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / rachunku.

2.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie ENTERGLOBAL Sp.z o.o. przy ul. Olchowej 15 w Gliwicach, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia

2.7. Przewidywany czas dostawy i jej koszt jest widoczny każdorazowo w momencie składania zamówienia przez stronę internetową sklepu.. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów, jak również w zależności od wagi i/lub wymiarów przesyłki.
2.8. Prawo własności dostarczonych towarów przechodzi na nabywcę dopiero z chwilą dokonania pełnej płatności obejmujacej wynagrodzenie należne Sprzedawcy (wierzytelność główna), odsetki i inne koszty wynikające z umowy. ENTERGLOBAL Sp.z o.o. zastrzega prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli historia współpracy z Zamawiającym pozwala sądzić, iż należności za zamówienie nie zostaną uregulowane.
2.9 ENTERGLOBAL Sp.z o.o. zastrzega prawo odmowy wysłki towaru przy pomocy konkretnego przewoźnika (np. towar wielkogabarytowy za posrednictwem Poczty Polskiej), jeśli nie ma możliwości technicznych wykonania usługi, lub w przypadku, gdy przewoźnik nie gwarantuje dostatecznej ochrony dla przewożonego towaru.

3. REKLAMACJE I GWARANCJE

3.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta/dystrybutora produktu lub bezpośrednio w siedzibie ENTERGLOBAL Sp.z o.o. w Gliwicach.(dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

3.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię (ksero) dokument zakupu i wszystkie akcesoria wysyłane wraz z towarem. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

3.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

3.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

3.6. Podstawowa gwarancja producenta na produkty obejmuje 12 miesięcy. Może być przedłużona przez sprzedawcę dla określonych produktów do 24 miesięcy.

4. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

4.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie touch-system bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. składając stosowne oświadczenie na piśmie i odsyłając produkt na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu 10 dni wystarczy wysłanie oświadczenia pisemnego przed upływem 10 dni od zakupu.

4.2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zwraca produkt w stanie niezmienionym wraz ze wszystkimi jego elementami, a także wszystkimi produktami dodawanymi przez sprzedawcę jako gratisowe do zamówienia. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

4.3. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez ENTERGLOBAL Sp.z o.o. na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką, lub za pomocą przelewu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. ENTERGLOBAL Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Touch-system.
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego Touch-system.
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim dla klientów polskich, w języku angielskim dla klientów zagranicznych.

Nawigacja sklepu
Zakupy
Wykonanie: Enterglobal
Wszystkie prezentowane ceny są cenami NETTO.